Gündem

Çarpıcı rapor yayımlandı: Aradan geçen 1 buçuk yıl öğrencilere ne kaybettirdi?

Okulların uzun süredir kapalı olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’de eğitimden uzak kalmanın öğrenciler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerini artırdığı belirtildi. McKinsey raporuna göre, “eksik öğrenme”nin etkileri okula başladıktan sonra daha belirgin hale geldi.

Yüz yüze öğretim başladığında, bir sonraki sınıfa geçen öğrenciler, uzaktan eğitimde başlamaları gereken ders için gerekli bilgi ve becerileri fiilen kazanamamışlardır. Özellikle online eğitimdeki fırsat eşitsizliği bu farkı daha da belirgin hale getirmiştir. Okul sisteminin sunduğu yapı bir ölçüde çevrimiçi ortamda sağlanmaya çalışılsa da bu süreçte sosyal etkileşimin azalması bu becerilerin gelişebileceği zemini sınırlamıştır.

“BABALAR OKULDA REHABİLİTASYON SÜRECİNDE SAKİN OLMALI”

Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte okula dönüşün yorucu bir süreç olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Maçkalı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her çocuğun ve her gencin okula dönüş için farklı bir hazır bulunuşluk seviyesi vardır. Bu noktada çocuk ve gencin okula dönüşte yaşadıkları zorluğu karşılaştırma yapmadan anlamak önemlidir. Ebeveynler, okula geri dönmenin önemini tartışırken kendi endişe ve korkularını gündeme getirmemeye özen göstermelidir. Okulda ne yapmaktan hoşlandıkları ve okul yolunda günlerinin nasıl geçtiği hakkında konuşmak da okula dönüş için cesaret verici olabilir. Ebeveynler, çocuklarının okula başlamasından rahatsızlık duyabilirler, bu duyguları fark etmeleri önemlidir. Çocuklarıyla okula dönüş hakkında konuşurken, kendi rahatsızlığını çocuklarına göstermemeye özen göstermelidir. Çocuğun algısı bulunduğu yaş grubuna göre farklılık gösterse de anne ve babasının rahatsızlığını hisseden çocuk okula dönüşü bir tehdit ya da tehlike olarak görebilir. Bu, okula gitme isteksizliği yaratabilir. Bu noktada çocuğun menfaatini ön planda tutmaya çalışmak ve durumu sakin, güven verici ve destekleyici bir şekilde ele almak sürecin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir. Bu noktada bu zorlukla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını anlatarak çocuklarına rol model olmaya çalışabilirler. “

MATEMATİK 5, OKUMA BECERİLERİ 4 AY AZALDI

Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerinin önemli ölçüde azaldığını gösteren araştırmalar. McKinsey’in 2021’de yayınladığı raporun altını çizen Maçkalı; not alınmış:

Rapora göre, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin matematik becerilerinin beş ay, okuma becerilerinin dört ay azaldığı belirtildi. Prowse ve ark. Üniversite öğrencilerinin online eğitimle ilgili deneyimlerinin yer aldığı 2021 yılında, yaklaşık yüzde 30’unun uzaktan eğitime geçişte zorlandıkları, daha fazla stres yaşadıkları, izolasyon, yalnızlık, umutsuzluk gibi olumsuz ruh hallerinin arttığı ve motivasyonlarının düştüğü ortaya çıktı. . Tüm bu olumsuz etkilerle birlikte üniversite öğrencilerinin akademik performanslarının da düşebileceğini tahmin etmek zor değil.

“AŞIRI STRES UYKU SORUNUNA NEDEN OLDU”

Uzaktan eğitimde farklı sınıf düzenleri, kısaltılmış ders saatleri ve erken okul programlarından sonra yüz yüze öğretime devam etmek birçok öğrenci için zorluklar yaratabilir. Mart 2020’de zorunlu fiziksel mesafe kuralları, maske takma zorunluluğu ve aşıya yönelik farklı tutumların kaldırılmasıyla çok farklı bir ortamla karşı karşıya kaldık.

“PSİKO-SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI HAZIRLANMALI”

Covid-19’un Amerika, Çin, Avrupa ve Güney Amerika’da 6-21 yaş arası kişilerin ruh sağlığını nasıl etkilediğine ilişkin araştırma sonuçlarını açıklayan Maçkalı; not alınmış:

“Rapora göre, bu yaş grubundaki insanların yaklaşık %12 ila 48’i depresyon ve kaygıdan muzdarip. Schwartz ve arkadaşlarının Kanada’da 12-18 yaşları arasında okula dönen öğrenciler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, öğrencilerin yüzde 25’inin kritik seviyenin üzerinde stres seviyelerine sahip olduğu belirlendi. Bu duruma bağlı olarak daha çok uyku sorunları, aşırı uyarılma ve olumsuz duygular yaşadıkları belirtildi. Çin’de yüz yüze öğretimin başlamasıyla birlikte, Kovid-19’un üniversite öğrencileri üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen başka bir çalışmada (Ren ve diğerleri, 2021), öğrencilerin depresyon ve anksiyete belirtilerinden muzdarip olduğu bulundu. 21 ülkede 18 yaş altı kişiler arasında yapılan bir başka çalışmada (Hillis ve ark., 2021) bir milyondan fazla kişinin ebeveynlerinden ve/veya büyükanne ve büyükbabalarından en az birini kaybettiği ortaya çıkmıştır. Bu noktada okula dönüş yolunda yakınlarını kaybeden öğrencilerde isteksizlik, konsantrasyon güçlüğü, içe kapanma gibi durumlar gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, kayıplarla başa çıkmak için alan sağlayacak ve psikolojik dayanıklılığı artıracak psikososyal destek etkinliklerinin planlanması önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu