Ekonomi

Sağlık ve özellikle tamamlayıcı sağlık sigortaları hızla gelişiyor

Özellikle yaşam koşullarının evriminin getirdiği yeni riskler sağlık sigortasına olan ilgiyi artırmaktadır. Küresel Covid-19 salgını bunu en iyi gösteren kriterlerden biri olmuştur.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre hastalık ve sağlık branşında prim üretimi 2020 yılında 2019 yılına göre %20,8 artarak 10,1 milyar liraya ulaştı. Ayrıca bu rakam, salgının seyahat sağlık sigortası üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen elde edildi. Bu kapsamda ek sağlık sigortası prim üretimi yüzde 51,6 artarak 1,5 milyar liraya ulaştı. Bu sigortanın hayat dışı branştaki toplam payı %1,7’den %2,2’ye geriledi. Bu pay 2016 yılında beş yıl önce sadece %0,6 idi. Yılın ilk sekiz ayında hastalık ve sağlıkta prim üretimi yüzde 21 artışla 7,9 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta artışla 1,5 milyar lira prim üretimi oldu. yüzde 58.6.

TEKNOLOJİ SUNDUĞU FIRSAT

Gelişmeleri değerlendiren Monopoli Sigorta Kıdemli Müdürü Erol Esentürk, salgının herkese sağlık sigortasının önemini bir kez daha ve yoğun bir şekilde hatırlattığını söyledi. Esentürk, “Sektör Covid-19’u teminatlara dahil etmek için acele ederken, poliçe teminatını belirlemede pandemi öncesi risk kriterlerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde birbiri ardına yenilik yaparak esnek ürünler üretmeye başlamışlardır. Ancak sektör olarak sigortacılık anlayışımızda ve riske bakış açımızda bir gözden geçirmeye ihtiyaç var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha şeffaf yönetilen süreçler, sağlık sigortası alanındaki soru işaretlerini ortadan kaldırırken, işletmelerin poliçe taleplerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Mercury Insurance CEO’su Kurt Ebik, özel sağlık sigortasının en büyük sorununun yaşlılıkta aşırı prim artışı olduğunu belirterek, şu noktaya dikkat çekti: Ya yaparlar ya da bir plandan vazgeçerler.

ÇOCUK PAKETİ

Ayakta bakıma bağlı kullanım alışkanlıklarının tamamlayıcı sağlıkta bazen yetersiz kaldığını belirten Ebik, “Çocuk statüsündeki sigortalılar için alternatif paketler geliştirilmelidir. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklar için 8-10 vaka yetersiz kalıyor.

Ek poliçelerin mantığı SGK farklılığına dayandığından, bazı kurumlarda SGK ile anlaşması olan hastanelerde, tüm kurumlarda anlaşması olmasa bile sadece hizmet verilecek alternatif paketler düzenlenmelidir. bu dallar için.

DOKTORLAR KENDİ AVUKATLARINI SEÇEBİLİR

Türkiye Barolar Birliği, 16 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı “Tıbbi Kötü Muamele Nedeniyle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Kurumsal Katkıda Bulunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in iptaline ilişkin başvurusunun lehlerine sonuçlandırıldığını bildirdi. Danıştay İdari Dava Dairesi.

İlgili madde, doktorların ihmal, hata veya yanlış uygulamadan kaynaklanabilecekleri maddi zararları karşılamak için yaptırmaları gereken zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının uygulanmasında, sigorta şirketleri tarafından görevlendirilen avukata vekaletname vermelerini zorunlu kılmaktadır. görevlerinin ifasında. Böylece sağlık meslek mensupları mesleki sorumluluk sigortası konularında diledikleri avukatı seçebileceklerdir.

SBM’NİN “DEVİR” SORUMLULUKLARININ GÜNCELLENMESİ

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “Ev Kazalarına İlişkin Kişilere Verilen Sağlık Hizmetlerinin Tahsil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı bir yasal düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. bu kapsamda transfer tutarının belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları yeniden tanımladı.

Böylece transfer tutarlarının tespiti ve takibi ile ilgili iş ve işlemler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından kullanıma sunulan güvenli bilişim altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. SBM, aktarılan tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesinden sorumlu olacaktır. SBM, SGK’dan tavsiye alarak ilgili kılavuzu hazırlayacaktır.

“SAĞLIK SİGORTASI” ARTIK ÖNCELİKLİ KONU

AXA Sigorta, sağlık portföyünün tüm kesimlerine hitap etmek üzere sunduğu “Sağlığım İyi” ürünü ile müşterilerinin özel hastanelerde SGK anlaşmalı hizmetlerden hiçbir fark ödemeden yararlanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle son dönemde küresel Covid-19 salgınının da etkisiyle yetkililer, insan sağlığının değerini hatırladıklarını ve bunu bir öncelik haline getirdiklerini söylediler. Yetkililer, ürünlerin özelliklerini şu şekilde vurguladı:

– Çok uygun fiyatlarla ve örneğin iki tip poliçede sunulan “Sağlığım İyi” kapsamında anlaşmalı kuruluşlarda hastane tedavisi limitsiz olarak %100 karşılanmaktadır. Sektördeki en geniş anlaşmalı kurum ağına sahibiz. Bu üründe yer alan “Sağlıklı Yaşam İndirimi” sayesinde sigortalılar, yıllık sağlık ve bakım harcamalarına bağlı olarak zaman içinde %50’ye varan indirimlerden yararlanabilmektedir.

ÇOK AMAÇLI ‘AXAFIT’

– Burada da yine “AXAFit” mobil sistemi ile danışmanlık poliçeleri, talep gönderme, talep bildirimi, çağrı merkezini arama, anlaşmalı kuruluşlara danışma gibi klasik işlemler tek bir uygulamadan yapılabilmektedir. Bu uygulamada ayrıca kullanıcılara rehberlik edecek blog içerikleri, en son spor etkinlikleri, yaşamla ilgili ipuçları, eğitim videoları bulunmaktadır.

– Covid-19 sürecine özel uygulamalar da AXAFit’e entegre edildi. Acil durumlar dışında hastaneye gitmeyi tercih etmeyenler için uygulamaya “AXA Doktor Danışma Hattı” eklendi. Sigortalının alışveriş, boyama, tadilat gibi günlük işlerini rahatlıkla yapabilmesine katkı sağlamak için “AXA Bağımsız Yaşam Hattı”nı da geliştirdik.

ÇOCUKLAR EĞLENCE VE SPOR OLACAK

Allianz Türkiye programı “Allianz Motto Hareketi”nin egzersiz videolarının “YouTube”da açık kaynak olarak çocuklara sunulacağı açıklandı. Dokuz temadan oluşan videolar, içeride ve dışarıda yapılabilecek fiziksel aktiviteleri içeriyor ve pandemi sürecinde evde hareket kısıtlılığı olan çocukların hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grubu Başkanı Berna Özdemir, “Önümüzdeki kış döneminde de tüm çocuklar hem eğlenebilecek hem de spor yapabilecek. “

‘ONLNE TERAPİ’ YAYGIN

Cigna CEO’su Pınar Kuriş, salgın nedeniyle dünya genelinde online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımının %89 arttığını söyledi. Kuriş, “Online hizmetleri evde kendilerini rahat hissedecekleri, mahremiyet ve farkındalık duygusunun bozulmadığı bir ortamda almaları insanları etkiledi. “

‘DUYARLILIĞIMIZ VE FARKINDALIĞIMIZ ARTIYOR’

Katılım Emeklilik’in sağlığı tek çatı altında buluşturan markası ‘Katilılım Sağlık’ prim üretiminde 56 milyon TL, katılım sigortalarında ise %58,4 pazar payı elde ettiği açıklandı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık konusundaki farkındalığımız ve duyarlılığımız artıyor. Özellikle kurumsal tarafta, özel grup sağlık sigortası kapsamında yönettiğimiz 195 kurumsal müşterimiz ve 45.000 sağlık sigortası poliçemiz ile sektörü derinleştirerek ilklere imza atıyoruz. En esnek, en hızlı ve en uygun fiyat teklifi talebine sahibiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu